Iedere 6 weken lezen we als leesclub een boek dat we gezamenlijk bespreken. De bijeenkomsten worden, vanwege het Corona-virus, gehouden in de Fonteinkerk, zo kunnen we afstand bewaren. Vaste deelnemers van de leesclub bereiden bij toerbeurt een avond voor. Na een rondje “Wat vinden we van het boek” gaan we het boek proberen te analyseren. De avonden beginnen om 20:00 uur en eindigen om 22:00 uur. Het adres van de Fonteinkerk is: Schoterweg 14 Haarlem

Wil je/u meedoen, dan kan het boek digitaal toegestuurd worden. Nieuwe lezers zijn van harte welkom! Informatie bij Judith Hulst: judithhulst ad outlook.com

Hieronder de datums waarop de leesclub bijeen komt:

Ma 12 Oktober

Ma 23 November

Ma 11 Januari

Ma 22 Feb

Ma 5 April

Ma 17 Mei