Koster

Jan Breman
E-mail: koster@fonteinkerkhaarlem.nl
Telefoon: 06-36316653

 

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau verzorgt de ledenadministratie van de Fonteinkerk te Haarlem. U kunt hier terecht voor:

·         Doorgeven van adreswijzigingen;

·         Er verandert iets in uw situatie door geboorte, doop, belijdenis, huwelijk, scheiding en overlijden;

·         Inschrijving van leden;

·         Over- en uitschrijven van leden;

·         Aanvraag van doop- en belijdenisattestaties.

Contactadres:
Fonteinkerk Haarlem
p/a Soestdijkstraat 1, 2012 KR  Haarlem telefoon: 023-5312536 .
E-mail: b.nanninga@planet.nl

 

Scriba

Sietske Dreschler
e-mail: scriba@fonteinkerkhaarlem.nl

 

Diaconie

Age Jan van Veelen
E-mail: diaconie@fonteinkerkhaarlem.nl

Onze locatie op de kaart