Liedteksten

bron Tekst
opwekking 419: 1  U BENT GOD, EN WIJ PRIJZEN U (419)C

(m): U bent God, en wij prijzen U
(v): en wij prijzen U.
(m): U bent Heer, wij verhogen U
(v): wij verhogen U.

Want U bent onze Vader;
heel de schepping buigt voor U,
heel de schepping juicht voor U.
Amen.

(c) 1988 Integrity Music / Universal Songs
Tekst & muziek: K. Dearman / J. Mills
Ned. tekst: Peter van Essen 
opwekking 166: 1  U BENT DE GROTE KONING (166)F

U bent de grote Koning.
U bent de Vredevorst.
U bent de Heer van hemel en aard'.
U bent waarlijk Zoon van God.
Eng'len buigen voor U.
Juichen in het refrein voor U
die het Woord bent van eeuwig leven;
Jezus Christus, U bent Heer.
Hosanna voor de Zoon van David,
de Koning aller koningen.
Glorie in de hoogste heem'len,
want Jezus de Messias heerst.

(c) Springtide Music / Word
Universal Songs
Tekst & muziek: Mavis Ford 
psalm 75: 1  U alleen, U loven wij, ja, wij loven U, o Heer.
Wij verkondigen uw eer, want uw naam is ons nabij.
Daarom roemt het hele land
al de wondren van uw hand. 
psalm 35: 1  Twist met mijn twisters, HERE God.
Stel mijn bestrijders tot een spot.
Grijp naar uw schild om mij te dekken,
wil mij aan hun geweld onttrekken.
O God, bied sterke tegenstand,
neem speer en strijdbijl in uw hand,
versla de vijand, spreek tot mij:
Ik zorg voor u, ik maak u vrij. 
gezang 26a: 5  Trooster, zalver, Gij zult komen
op 't gebed, door U verwekt.
Van uw regens, van uw stromen
wordt eens d' aarde gans bedekt.
Liefd' en ijver zullen blaken,
waar reeds alles scheen verkwijnd,
als de pinksterzon verschijnt.
Noordenwind, o wil ontwaken,
zuidenwind, doorwaai de hof.
Heilge Geest, U zij de lof! 
gezang 26b: 5  Trooster, zalver, Gij zult komen
op 't gebed, door U verwekt.
Van uw regens, van uw stromen
wordt eens d' aarde gans bedekt.
Liefd' en ijver zullen blaken,
waar reeds alles scheen verkwijnd,
als de pinksterzon verschijnt.
Noordenwind, o wil ontwaken,
zuidenwind, doorwaai de hof.
Heilge Geest, U zij de lof! 
gezang 26: 5  Trooster! Zalver! Gij zult komen
op 't gebed, door U verwekt!
Van uw regens, van uw stromen
wordt eens d' aarde gans bedekt!
Liefd' en ijver zullen blaken,
waar reeds alles scheen verkwijnd,
als de Pinksterzon verschijnt!
Noordenwind! O wil ontwaken!
Zuidenwind! Doorwaai den hof!
Heilge Geest! U zij de lof! 
gereformeerd kerkboek 102: 5  Trooster! Zalver! Gij zult komen
op 't gebed, door U verwekt!
Van uw regens, van uw stromen
wordt eens d' aarde gans bedekt!
Liefd' en ijver zullen blaken,
waar reeds alles scheen verkwijnd,
als de Pinksterzon verschijnt!
Noordenwind! O wil ontwaken!
Zuidenwind! Doorwaai den hof!
Heilge Geest! U zij de lof! 
gereformeerd kerkboek 51: 5  Troost, troost mijn volk, nu God zich openbaart,
een licht, dat met de handen is te tasten,
en door uw ziel, Maria, snijdt een zwaard
licht dat ons verlicht en ons ontmaskert. 
gereformeerd kerkboek 29: 1  Troost, troost mijn volk! zo zegt uw God,
zit langer met terneder;
roep, alle droefenis ten spot:
'Jeruzalem, 't is vrede!
Uw lijdenstijd is om, vat moed,
de schuld is u vergeven;
God heeft u toch in overvloed,
ja dubbel weergegeven
het kwaad door u bedreven'. 

Pagina 123 van 573, 10 items getoond van 5727 totaal