Liedteksten

bron Tekst
gezang 19: 1  Halleluja, lof zij het Lam,
die onze zonden op zich nam,
wiens bloed ons heeft geheiligd,
die dood geweest is, en Hij leeft,
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,
in eeuwigheid beveiligt. 
gereformeerd kerkboek 109: 1  Halleluja, lof zij het Lam,
die onze zonden op zich nam,
wiens bloed ons heeft geheiligd,
die dood geweest is, en Hij leeft,
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,
in eeuwigheid beveiligt. 
gezang 29: 4  Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer! 
lied 255: 4  Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer! 
gereformeerd kerkboek 107: 4  Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer! 
opwekking 78: 1  HALLELUJA, LOOFT GOD IN ZIJN (78)C

Halleluja, looft God in zijn heiligdom,
looft Hem in zijn machtig uitspansel;
looft Hem om zijn machtige daden,
looft Hem naar zijn geweldige grootheid.

Refrein:
Alles wat adem heeft, love de Here.
Halleluja, halleluja.
Alles wat adem heeft, love de Here.
Halleluja.

Looft Hem met bazuingeschal, looft Hem,
looft Hem met de harp en de citer,
looft Hem met de tamboerijn en reidans,
looft Hem met het snarenspel en fluit.

Refrein:
Alles wat adem heeft, love de Here.
Halleluja, halleluja.
Alles wat adem heeft, love de Here.
Halleluja.

Looft Hem met de klinkende cimbalen,
looft Hem met de schallende cimbalen.

Refrein:
Alles wat adem heeft, love de Here.
Halleluja, halleluja.
Alles wat adem heeft, love de Here.
Halleluja.

(c) Opwekkingslektuur / Continental Sound
Ned. tekst & arr.: Opwekking 
opwekking 49: 1  HALLELUJA, WANT DE HEER ONZE GOD (49)D

Halleluja, want de Heer onze God,
de Almachtige heerst.
O, kind van God, verblijdt u zeer,
en prijst zijn naam en looft de Heer.
Halleluja, want de Heer onze God,
de Almachtige heerst.

(c) 1972 Scripture in Song
Universal Songs
Tekst & muziek: D. Garratt 
opwekking 548: 1  HART VAN AANBIDDING (548)

De muziek vervaagt,
langzaam wordt het stil
en dan kom ik bij U.

Met mijn grootste wens
iets te geven, Heer,
waar U blij mee bent.

Ik geef U meer dan een lied,
want een lied op zichzelf
is niet waar U naar verlangt.

U kijkt veel dieper in mij,
door de buitenkant heen
doorgrond het diepst van mijn hart.

Ik wil terug naar het hart van aanbidding
en dan gaat het om U,
om U alleen, Jezus.
Ik heb zo'n spijt van hoe ik er mee om ging,
want het gaat toch om U,
om U alleen, Jezus.

Onvolprezen Heer,
U bent zoveel meer
dan ik zeggen kan.

Maar al ben ik zwak,
alles wat ik heb
leg ik voor u neer.

Ik geef u meer dan een lied,
want een lied op zichzelf
is niet waar U naar verlangt.

U kijkt veel dieper in mij,
door de buitenkant heen
doorgrond het diepst van mijn hart.

Refrein: (3x)
Ik wil terug naar het hart van aanbidding
en dan gaat het om U,
om U alleen, Jezus.
Ik heb zo'n spijt van hoe ik er mee om ging,
want het gaat toch om U,
om U alleen, Jezus. 
psalm 81: 11  Haters van de HEER
zouden Hem dan vrezen,
bogen veinzend neer
voor zijn aangezicht.
Aan Gods strafgericht
zou geen einde wezen. 
psalm 129: 4  Haters van Sion, zo zij dan uw lot,
dat die voorbijgaan u niet zullen eren,
niet 'vrede' zeggen, niet: 'U zeegne God'.
'Wij zegenen u in de naam des HEREN!' 

Pagina 205 van 573, 10 items getoond van 5727 totaal