Liedteksten

bron Tekst
opwekking 331: 1  BRENG DANK AAN DE EEUWIGE (331)F

Breng dank aan de Eeuwige, )
breng dank aan de Heilige, )
breng dank aan onze Vader )2x
die ons Jezus zond. )

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk,
om wat de Here heeft gedaan voor ons.
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk,
om wat de Here heeft gedaan voor ons.
Breng dank.

(c) 1978 Integrity Music / Universal Songs
Tekst & muziek: Henry Smith
Ned. tekst: Rikkert Zuiderveld 
opwekking 332: 1  U, O HEER, BENT DE ALLERHOOGSTE (332)ES

U, o Heer, bent de Allerhoogste.
Want U bent de Hogepriester.
U regeert over alles wat leeft.
Wij aanbidden U en knielen voor U neer.

(c) 1982 Scripture in Song
Universal Songs
Tekst & muziek: Ramon Pink 
opwekking 333: 1  HEER, U BENT EL ELOHIM (333)D

Heer, U bent El Elohim.
Daarom kom ik tot U.
Heer, U bent El Elohim,
ik aanbid U.

Toon mij uw glorie,
toon mij wie U bent.
Toon mij uw glorie.
'k Wil U kennen, Heer.

(c) Continental Sound / Rafa?l
Tekst & muziek: Brad Alford
Ned. tekst: Anne Groeneboer / Rafa?l 
opwekking 334: 1  HEER, UW LICHT EN UW LIEFDE SCHIJNEN (334)A

Heer, uw licht en uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:
Kom, Jezus kom,
vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:
Kom, Jezus kom,
vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
dat het licht overwint.

Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:
Kom, Jezus kom,
vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
dat het licht overwint.

(c) 1987 Thankyou Music / Universal Songs
Tekst & muziek: Graham Kendrick
Ned. tekst: K. Stelma 
opwekking 335: 1  U BENT WAARDIG TE ONTVANGEN (335)G

U bent waardig te ontvangen
de glorie van uw naam.
Want U bent de Heer der heerlijkheid,
de Schepper van 't heelal.

Refrein:
Ik aanbid U,
mijn leven geef ik U.
Ik buig mij voor U neer.
Ik aanbid U,
mijn leven geef ik U.
Ik buig mij voor U neer.

Als uw heil'ge Geest mij aanraakt,
neemt U mijn noden weg,
en ik hef mijn handen tot uw troon,
genade gaf U mij.

Refrein:
Ik aanbid U,
mijn leven geef ik U.
Ik buig mij voor U neer.
Ik aanbid U,
mijn leven geef ik U.
Ik buig mij voor U neer.

Al mijn banden hebt U losgemaakt,
U maakt gevang'nen vrij.
Ik verhef mijn stem en prijs uw naam
in alle eeuwigheid.

Refrein:
Ik aanbid U,
mijn leven geef ik U.
Ik buig mij voor U neer.
Ik aanbid U,
mijn leven geef ik U.
Ik buig mij voor U neer.

(c) Thankyou Music / Universal Songs
Tekst & muziek: Carl Tuttle
Ned. vert: Henri?tte Verhoef 
opwekking 336: 1  HEILIG, HEILIG (336)G

Heilig, heilig, )
heilig is de Heer. )2x
die was en is en komen zal.
Prijst Hem, want Hij volbracht het al.
U bent heilig.
Heilig, heilig is de Heer.
Heilig, heilig, heilig is de Heer.

Waardig, waardig, )
waardig is de Heer. )2x
Aan U, gezeten op de troon,
de eer en glorie, heil'ge Zoon.
U bent waardig.
Waardig, waardig is de Heer.
Waardig, waardig, waardig is de Heer.

(c) Restoration Music Ltd./Lifestyle Music
Universal Songs
Tekst & muziek: David J. Hadden
Ned. tekst: Henk Hazeleger 
opwekking 337: 1  MIJN HOOP IS OP U HEER (337)G

Mijn hoop is op U Heer, )
mijn kracht is in U Heer, )2x
mijn hart is van U Heer, )
van U. )

Ik prijs U met heel mijn hart,
ik prijs U met al mijn kracht.
Met heel mijn hart,
met al mijn kracht,
heel mijn hart is van U.

(c) Integrity Music / Universal Songs
Tekst & muziek: Dani?l Gardner
Ned. tekst: Henk Rothuizen / Rafa?l 
opwekking 338: 1  U BENT MIJ ZO KOSTBAAR O HEER (338)A

U bent mij zo kostbaar o Heer.
U bent mij zo kostbaar o Heer.
En ik houd van U, ja ik houd van U.
Uw liefde trok mij aan.

U bent zo genadig voor mij.
U bent zo genadig voor mij.
En ik houd van U, ja ik houd van U.
Uw liefde trok mij aan.

(c) 1986 Thankyou Music / Universal Songs
Tekst & muziek: Graham Kendrick
Ned. tekst: Anne Groeneboer 
opwekking 339: 1  O, KOM NU EN JUBEL (339)AM

O, kom nu en jubel,
breng dank aan de Heer,
en juich voor de Rots van ons heil.
O, kom voor zijn aangezicht,
breng Hem eer.
Verheug Hem met snarenspel.

Want de Heer is een groot God
en de Koning van alles wat leeft.
Want de Heer is een groot God
en de Koning van alles wat leeft.

(c) Integrity Music / Universal Songs
Tekst & muziek: Robert E. Mason
Ned. tekst: Rikkert Zuiderveld 
opwekking 34: 1  HINEY MA TOV OOMA NAYIM (34)EM

Hiney ma tov ooma nayim, )
sh?vet achim gam yachad. )2x
Hiney ma tov, )
sh?vet achim gam yachad. )2x

(c) Opwekkingslektuur / Continental Sound
Ned. tekst & arr.: Opwekking 

Pagina 415 van 573, 10 items getoond van 5727 totaal