Informatie gastpredikant

KerkzaalAls u in onze gemeente voorgaat ontvangt in de week ervoor een mail van onze preekvoorziener met informatie.

Bijbelvertaling, Psalmen en Gezangen
1. Er wordt gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling en Bijbel in Gewone Taal. De lezingen worden verzorgd door gemeenteleden.
2. We zingen uit het Gereformeerd kerkboek of een hedendaagse vertaling. |(Psalmen voor Nu, Nieuwe Psalm Berijming) en uit het liedboek.
3. Verder zingen we Opwekkingsliederen.

Kinderbijbelclub KingsKids
1. Tijdens de preek is er voor de kinderen uit groep 1-4 van de basisschool een kinderbijbelclub met de naam KingsKids. De kinderen vertrekken uit de kerkzaal na het eerste gebed, eventueel voorafgegaan door een kindermoment en het zingen van een passend kinderlied.
2. De kinderen komen terug tijdens de collecte aan het einde van de dienst.

Het is fijn als u als voorganger aankondigt dat de kinderen mogen vertrekken met hun begeleiders.

Beamergebruik
1. In alle erediensten worden de te zingen liederen via de beamer geprojecteerd. Ook tijdens de preek kan er gebruikt gemaakt van de beamer.

Liturgiebriefje
De voorganger wordt vriendelijk verzocht om het ‘liturgiebriefje’ (plus eventueel de powerpointpresentatie met de dia’s voor tijdens de preek) op de donderdag voorafgaand aan de zondag waarop hij voorgaat vóór 18.00 uur te mailen naar liturgie@fonteinkerkhaarlem.nl. Op die manier komt de informatie terecht bij alle mensen die betrokken zijn bij de uitvoering van de dienst.