Kleine groepen in de Fonteinkerk
Sinds 2004 hebben we in de Fonteinkerk gemeentebreed kleine groepen. We hebben in de loop van de jaren gemerkt dat kleine groepen in deze tijd een heel goed middel zijn om te groeien in het vormgeven en beleven van de geloofsgemeenschap.

Pastoraat
De kleine groepen vervullen een belangrijke rol in het pastoraat in de gemeente. Onder pastoraat (kijk ook hier) verstaan we: elkaar helpen om Christus te volgen in ons dagelijks leven. Pastorale zorg houdt in dat we elkaar helpen om dichterbij God te komen, dichter bij elkaar en dichter bij onszelf.

Doel
Als doel van de kleine groepen hebben we geformuleerd: alle gemeenteleden ervaren dat ze de pastorale aandacht en zorg die ze nodig hebben daadwerkelijk ontvangen. We zien de kleine groep dus als de plek waar je elkaar zorg en aandacht geeft. Dit gebeurt doordat de leden van de groep met elkaar meeleven en elkaar regelmatig ontmoeten voor geloofsgesprek, Bijbelstudie en sociale activiteiten. We streven ernaar dat er minimaal eens per drie weken een groepsbijeenkomst of groepsactiviteit is.