Als Fonteinkerk in Haarlem vormen wij een geloofsgemeenschap van christenen die onderweg zijn met God. We geloven dat God een Vader is die van ons houdt als zijn eigen kinderen. We geloven dat Jezus zijn Zoon is: de belangrijkste persoon die ooit op aarde leefde (en hij leeft nog)! We geloven dat de Heilige Geest ons inspireert om een betekenisvol leven te leiden op weg naar de toekomst.

Gereformeerd
Onze identiteit heeft zijn wortels in de gereformeerde traditie. We zijn als gereformeerde kerk (vrijgemaakt) verbonden met onze zustergemeentes, in het bijzonder met de kerken in de regio. Al jarenlang is onze gemeente onderdeel van het lokale interkerkelijke samenwerkingsverband Geloven in de Stad (GIDS). Dat uit zich onder andere in deelname aan de Sonrise-week en gezamenlijke diensten met de Christelijk- en Nederlands Gereformeerde kerken.

We zijn in leeftijdsopbouw een jonge gemeente. We zijn gezegend met een grote kinderschare, dus het kinder- en jeugdwerk neemt een belangrijke plek in binnen de gemeente. Door middel van het ouderenpastoraat zien we om naar onze oudere broers en zussen.

Missie
Onze Missie is: mensen bij Jezus brengen. Wij willen voor alles een inspirerende geloofsgemeenschap zijn van mensen die Jezus in hun leven centraal stellen. Omdat hij het waard is! We willen hem volgen en ons laten leiden door zijn Geest zodat we ervaren dat we kinderen van één Vader zijn.

We verlangen ernaar dat onze gemeente een plek is waar mensen bij Jezus worden gebracht. Want we geloven dat je bij hem het echte leven vindt. En nog veel meer: vergeving, genezing, bevrijding, inspiratie, moed. Ja, eigenlijk kunnen we alles waar we naar op zoek zijn bij hem vinden!