Hartelijk welkom!

Als Fonteinkerk in Haarlem vormen wij een geloofsgemeenschap van christenen die onderweg zijn met God.

Onderweg

We geloven dat God een Vader is die van ons houdt als zijn eigen kinderen. We geloven dat Jezus zijn Zoon is: de allerboeiendste persoon die ooit op aarde leefde (en hij leeft nog)! We geloven dat de heilige Geest ons inspireert om een betekenisvol leven te leiden op weg naar de toekomst.

Stromend

We komen samen in een gebouw dat vroeger een bioscoop was: het Frans Hals Theater aan het Frans Halsplein. In het midden van dit plein is een fontein. Naar die fontein hebben we onze kerk genoemd: Fonteinkerk. Aan die fontein hebben we ook ons motto te danken: stromen van levend water. Dat is een verwijzing naar een uitspraak van Jezus in het evangelie volgens Johannes (hoofdstuk 7 vers 38):

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft...

Geloofsgemeenschap

Voel je welkom op deze site. Hier vind je meer over ons leven als geloofsgemeenschap op zondag en door de week. Heel graag verwelkomen we je ook in onze samenkomsten op zondag, zie voor de actuele aanvangstijden het rooster (diensten beginnen om 10.00 uur en 17.00 uur).