Ons kerkgebouw

Ons kerkgebouw: voormalige bioscoop
Sinds 1985 kerken we in het voormalige Frans Hals Theater vlak achter het Centraal Station van Haarlem.
Na een ingrijpende verbouwing in 2006 is dat nu een prachtige, ruime, hoge en lichte ruimte geworden. Een sfeervolle plek voor de ontmoeting met God en met elkaar.

Kerkzaal
In de hoge, lichte en ruime kerkzaal zin de kleuren rood, blauw en wit dominant aanwezig. In de preek (over Matteüs 17:1-8 met als thema Jezus’ glorie zien) die bij de ingebruikname van het vernieuwde kerkgebouw op zondag 18 maart 2007 is gehouden, is daarover het onderstaande gezegd:

Het stralende wit van de wanden, van het licht dat hier binnenvalt, herinnert ons steeds opnieuw aan de glorie van Jezus! – Zijn gezicht straalt als de zon, zijn kleren zijn wit als het licht. Telkens als we hier als gemeente zijn mogen we het wit verbinden met de luister van Jezus, zijn krachtige uitstraling, die we steeds meer willen leren zien met de ogen van ons geloof.

Het diepe rood van de vloerbedekking op het podium herinnert ons steeds opnieuw aan het bloed van Jezus! – Zonder dat bloed, zonder het lijden, zonder het kruis kan er van stralend wit geen sprake zijn, kan er geen glorie zijn. Want Jezus weg was door lijden heen naar de heerlijkheid die hij nu heeft. Zijn bloed, zijn offer aan het kruis, de verzoening met God is altijd de basis waarop we staan, het fundament. Jezus heeft voor ons geleden.

Het hemelse blauw van het plafond herinnert ons steeds opnieuw aan de presentie van Jezus! – Hij is de aanwezige. Zoals de wolk er was op de berg, zo is Jezus door zijn Geest in ons midden. Als we de hemel zien mogen we dat altijd weer verbinden met de aanwezigheid van Jezus Christus die gezegd heeft: ‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’