visie-kids

Visie
Onze visie op het kinderwerk: kinderen en jongeren weten/voelen zich onvoorwaardelijk geliefd door God. Deze visie is uitgewerkt in de volgende afbeelding (klikken om te openen):

 

Crèche
Tijdens de dienst is er voor baby’s en kinderen van 0 tot 4 jaar een creche. De crecheruimte bevindt zich op de eerste verdieping van ons kerkgebouw.

 

Kingskids
De kinderen uit de groepen 1 tot 4 van de basisschool gaan tijdens een groot deel van de dienst naar een aparte ruimte om daar te luisteren naar een verhaal, samen te bidden en een werkje te maken.

 

Rainbow
De kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 van de basisschool vormen samen een eigen club: ‘Rainbow’. Eens in de maand komen ze op zaterdagavond bij elkaar voor een gezellige en ontspannen activiteit.

 

Mentorcatechese
In de Fonteinkerk geven zeven enthousiaste mentorcatecheten in samenwerking met één predikant leiding aan het werk dat we mentorcatechese noemen.
Dit gebeurt in twee groepen; een jonge groep voor de leeftijd 12-16 en een oudere groep voor de leeftijd 16+.
We doen dat in nauwe samenwerking met de christelijke gereformeerde Goede Herderkerk.
Ook dit seizoen werken we weer met het materiaal van de HGJB, namelijk: Follow Me (12-16 jaar)
De groep van 16 jaar en ouder draagt zelf onderwerpen aan waarover ze uit de Bijbel graag onderwijs willen krijgen..